Skip to main content
arrow-harrow-herobackcaret-downcaret-downcheckcollapsecontactcrossdowndownloadicon_globegoletterloop2phonequotesicon_searchshipnowtrackshipmentupvideovideo_thinview-more

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Veiligheid, duurzaamheid en hoge gedragsnormen zijn opgenomen in ons bedrijfsbeleid.

Als globale leider in transport en logistiek zijn wij ervan overtuigd dat onze inzet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen een positief olievlekeffect in de sector kan teweegbrengen. Onze definitie van MVO omvat de economische, milieugerelateerde en sociale aspecten van onze activiteiten, en heeft betrekking op honderdduizenden personen met wie wij in contact staan – onze medewerkers, klanten, investeerders, leveranciers en de bredere gemeenschappen waarin wij werkzaam zijn.

Veiligheid, duurzaamheid en hoge gedragsnormen zijn opgenomen in ons bedrijfsbeleid.

Deze bepalen hoe wij investeren in het aanbod aan onze klanten en onze groeistrategie ten uitvoer brengen. Wanneer wij initiatieven ondernemen om supply chains ten goede te veranderen, versterken we ook XPO Logistics als een merk dat zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid.

Ter verdere ondersteuning van onze positie als maatschappelijk verantwoordelijke onderneming:

  • Ons bedrijf is verenigd door een wereldwijd programma voor ethiek en regelnaleving, die de XPO Code of Business Ethics omvat en de vele positieve eigenschappen van onze bedrijfscultuur belichaamt. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij dagelijks de normen naleven die in onze Code of Business Ethics zijn vastgelegd.
  • Onze medewerkers zijn getraind in anti-omkoop- en anti-corruptieregels best practices; ook nemen wij uitgebreide maatregelen om naleving van lokale wet- en regelgeving zeker te stellen.
  • Wij monitoren specifieke gebieden binnen ons bedrijf gerelateerd aan MVO-prestaties, zoals verkeersveilig gedrag van onze chauffeurs, vermindering van onze CO₂-uitstoot, afvalbeheer in onze logistieke installaties, training en interne promotie van ons personeel.
  • Wij tolereren geen enkel gedrag dat bijdraagt tot mensenhandel, kinderarbeid, dwangarbeid of verplichte arbeid en andere vormen van mensenrechtenschending, of deze aanmoedigt of bevordert.
  • Wij sporen onze medewerkers aan om zich te gedragen als goede burgers in hun leefgemeenschap en als ambassadeurs van de waarden van XPO. Ons wereldwijd team heeft in dat opzicht een schat aan informatie die onderling kan worden gedeeld. Wij stimuleren communicatie onderling tussen medewerkers via een levendige intranet community en naar de buitenwereld via social media-kanalen.

United Nations Global Compact

XPO is een trotse ondertekenaar van het UN Global Compact, het meest gezaghebbende initiatief in de wereld inzake verantwoordelijkheid van ondernemingen. XPO onderschrijft de tien basisprincipes van het Compact en verbindt zich daarmee tot het ondersteunen van mensenrechten, arbeidsrechten, milieubescherming en corruptiebestrijding.

In Europa publiceren wij een jaarlijks overzicht van de activiteiten van XPO in verband met het UN Global Compact. Het laatste verslag downloaden