Skip to main content
arrow-harrow-herobackcaret-downcaret-downcheckcollapsecontactcrossdowndownloadicon_globegoletterloop2phonequotesicon_searchshipnowtrackshipmentupvideovideo_thinview-more

Duurzaamheid

Wij streven naar steeds betere milieuprestaties over de gehele supply chain.

XPO Logistics zet zich volledig in voor de continue verbetering van milieueffecten ten gevolge van haar logistieke- en transportactiviteiten. Duurzame ontwikkeling is al meer dan tien jaar opgenomen in onze bedrijfsstrategie. Wij leggen ons zelf strenge milieueisen op en kunnen met trots verklaren dat ons bedrijf een leidende rol heeft in het verbeteren van milieuprestaties in de transportsector.

LOGISTIEK

Een streng, strikt en efficiënt milieubeleid maakt onderdeel deel uit van alle logistieke activiteiten binnen XPO. Belangrijke pijlers hierbij zijn:

  • Volledige naleving van wet- en regelgeving;
  • Toezicht, monitoring en reductie van het energieverbruik, het watergebruik en geluidsoverlast;
  • Reductie en recycling van afval;
  • Programma’s voor bewustwording van het personeel.

Wij concentreren ons bij renovaties van onze gebouwen, installaties en apparatuur op lager energieverbruik zoals Ledverlichting & bewegings- en lichtsensoren. Waar mogelijk worden minder energie-intensieve materialen gebruikt voor nieuwe gebouwen en renovatieprojecten. Een groot deel van ons afval is geklasseerd als schoon recyclingmateriaal. Voor het verwijderen van afvalstoffen zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe recyclingtechnologien.

Certificatie op ISO 14001, een toonaangevende norm voor milieubeheer, is een prioriteit voor al onze locaties. In 2015 was de helft van onze vestigingen in Europa al ISO 14001 gecertificeerd. Elke vestiging dient te werken conform ons strikte milieubeleid.

TRANSPORT

XPO runt een van Europa’s grootste vrachtwagenvloten en zet zich in om de CO2 footprint en de overall milieubelasting van haar trucks op de weg te verminderen. Onze doelstellingen zijn daarbij een continue verlaging van de CO2 uitstoot en een focus op innovatieve uitstoot-verminderende technologieën.

Ons bedrijf werkt al meer dan 10 jaar samen met het Franse Agentschap voor Milieu en Energiebeheer; wij zijn ook een vrijwillige ondertekenaar van het Objectif CO2-Handvest sinds de lancering hiervan in 2008. Wij waren nauw betrokken bij het opstellen van het nieuwe Objectif CO2-Certificaat en hebben die certificering in 2016 zelf behaald.

Verder hebben wij de eerste erkende CO2-calculator ontwikkeld en werken wij samen met vrachtautoconstructeurs voor de invoering van duurzame motoren. Daarnaast maken wij gebruik van geoptimaliseerde multimodulaire oplossingen om het milieueffect van het weg-, spoor-, rivier- en zeetransport te reduceren.

Om onze CO2-uitstoot verder te verlagen werken wij een aantal maatregelen uit binnen de vier te verbeteren domeinen welke in het CO2-Handvest zijn vastgelegd: Voertuigen, chauffeurs, brandstof en optimalisering van de transportstromen.

Voertuigen

Als onderdeel van onze voortdurende samenwerking met constructeurs hebben wij in 2015 al onze niet-pallet distributievoertuigen in Europa uitgerust met banden met lage rolweerstand. Ook zijn 1.300 voertuigen voorzien van een navigatiesysteem met automatische geolokalisering. Volgens onze schatting kan dit soort navigatiesystemen door een accurate routebepaling de CO2-uitstoot van onze voertuigen op de weg met 5% terugdringen.

Chauffeurs

Alle chauffeurs van XPO worden getraind op energiezuinig rijden. Deze rijstijl kan motorslijtage minimaliseren en het brandstofverbruik met meer dan 10% verlagen. Ons trainingsprogramma voorziet in het maandelijkse toetsen van het rijgedrag.

Brandstof

Na verschillende pilots in 2011met prototypes van hybride trekkers met diesel-elektrisch aangedreven motoren zijn we verder gegaan met haalbaarheidsstudies op het gebruik van gasmotoren in 2014 en de inbedrijfstelling van zeven trekkers met LNG-motoren in 2015. In 2016 hebben wij uitgebreidere programma’s met deze technologieën gelanceerd voor onze transportactiviteiten in Europa.

Transportstromen

De experts van XPO werken nauw samen met leveranciers voor het ontwikkelen van technische oplossingen om het draag- en laadvermogen van onze voertuigen te vergroten waaronder dubbeldeks-opleggers en tankwagens uit composietmateriaal. Wij werken ook samen met klanten om de meest efficiënte transportroutes te bepalen, wat bijdraagt tot het behalen van milieudoelstellingen voor alle betrokken partijen.