Multimodaal vervoer

U financiële prestaties waarborgen, zonder dat dit ten kosten gaat van de veiligheid en het milieu?

Om doorlopend de kosten en levertijden van uw operatie te optimaliseren, verbetert XPO Logistics continu haar transportplannen. Daarbij wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden om transport via spoor, weg, water en lucht met elkaar te combineren. XPO Logistics is de ideale partner voor het terugbrengen van het brandstofverbruik en het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen.

Tevens garanderen wij u volledige traceerbaarheid van al uw goederenstromen. We streven ernaar de veiligheidsnormen voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen te allen tijde te verbeteren en wij stellen u in staat om de prestaties van onze transportplannen te toetsen.

 

Onze expertise: multimodaal transport 

 • Op basis van een grondige analyse, van de diverse goederenstromen, stellen wij een multimodaal transportplan op.
 • XPO Logistics coördineert alle activiteiten van de verschillende partijen die betrokken zijn bij het transport; daarbij is XPO Logistics altijd het eerste aanspreekpunt.
 • Het traceren van goederen en rapportage van geleverde prestaties via een speciale ‘my.norbert-dentressangle.com’ web portaal.

 

Uw prestatiefactoren 

 • Expertise: erkend door vele klantreferenties.
 • Eén enkel aanspreekpunt: verantwoordelijk voor het beheer van het internationale multimodaal goederenvervoer en het realiseren van een efficiënte en effectieve operatie.
 • Controleerbare begroting: dankzij het beheer van het eigen wagenpark en de flexibiliteit van verschillende transportmodaliteiten. 
  • 8.500 trekkers
  • 9.300 trailers
  • 6.200 containers
  • 1.200 containers van klanten
 • Toegang tot een internationaal multimodaal transportnetwerk.

 

Expertise van XPO Logistics

Focus: CO2 uitstoot calculator van XPO Logistics

XPO Logistics heeft een instrument ontworpen dat de uitstoot van CO2 kan meten; en zo de impact van al haar transport gerelateerde activiteiten op het milieu kan bepalen. Het instrument en de werkinstructie zijn getoetst door het Bureau Veritas Certification. Daaruit is gebleken dat het CO2 rekeninstrument van XPO Logistics voldoet aan de volgende eisen:

 • Betrouwbaarheid van het gebruikte materiaal en afgelegde verklaringen;
 • Volledigheid van de geraadpleegde bronnen;
 • Transparantie van het gebruik, de gegevens en de methodiek.